Zgłoszenie serwisu do audytu

Zgodnie z zarządzeniem nr 204 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na Uniwersytecie Warszawskim, kierownicy jednostek organizacyjnych UW prowadzących strony internetowe lub posiadających aplikacje mobilne są odpowiedzialni za zapewnienie ich dostępności cyfrowej, m.in. poprzez:

  • wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za zapewnienie dostępności cyfrowej w jednostce, zwanej administratorem dostępności cyfrowej oraz jej zgłoszenie do BON,
  • zgłoszenie wszystkich stron internetowych i aplikacji mobilnych do BON,
  • usuwania błędów i problemów dot. dostępności cyfrowej wskazanych przez BON,
  • publikowania Deklaracji Dostępności przygotowanej przez BON,
  • przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach w działaniu stron internetowych oraz aplikacji mobilnych a także skarg w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej,
  • współpracy z BON w zakresie spraw związanych z zapewnieniem dostępności cyfrowej.

Niniejszy formularz jest właściwy do dokonywania zgłoszeń do BON wszystkich stron internetowych i aplikacji mobilnych prowadzonych lub posiadanych przez jednostki organizacyjne UW.

Krok 1. Wybierz jednostkę organizacyjną UW

Możesz zawęzić wyszukiwanie korzystając z pola wyszukiwania i podając fragment nazwy jednostki lub adresu budynku. Jeśli poszukiwanej jednostki nie ma liście prosimy o kontakt na adres dostepnosc.cyfrowa@uw.edu.pl.

L.p. Nazwa jednostki Adres Akcja
1 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW) Dobra 56/66, 00-312 Warszawa Wybierz jednostkę
2 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego w Warszawie Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa Wybierz jednostkę
3 Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
4 Centrum Europejskie Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa Wybierz jednostkę
5 Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Dla Cudzoziemców Polonicum Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
6 Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego Banacha 2C, 02-097 Warszawa (Ochota) Wybierz jednostkę
7 Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa Wybierz jednostkę
8 Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa Wybierz jednostkę
9 Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa (Ochota) Wybierz jednostkę
10 Centrum Nowych Technologii UW CeNT Banacha 2C, 02-097 Warszawa (Ochota) Wybierz jednostkę
11 Centrum Nowych Technologii UW CeNT Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa Wybierz jednostkę
12 Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej (ECEG) z siedzibą w Korzecku k. Chęcin Korzecko 1C, 26-060 Chęciny Wybierz jednostkę
13 Instytut Ameryk i Europy Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa Wybierz jednostkę
14 Instytut Anglistyki Hoża 69, 00-681 Warszawa Wybierz jednostkę
15 Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Żurawia 4, 00-503 Warszawa Wybierz jednostkę
16 Instytut Filologii Klasycznej Krakowskie Przedmieście 1, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
17 Instytut Filozofii Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa Wybierz jednostkę
18 Instytut Filozofii Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa Wybierz jednostkę
19 Instytut Fizyki Doświadczalnej Pasteura 5, 02-093 Warszawa (Ochota) Wybierz jednostkę
20 Instytut Fizyki Teoretycznej Pasteura 5, 02-093 Warszawa (Ochota) Wybierz jednostkę
21 Instytut Geofizyki Pasteura 7, 02-093 Warszawa Wybierz jednostkę
22 Instytut Geofizyki Pasteura 5, 02-093 Warszawa (Ochota) Wybierz jednostkę
23 Instytut Germanistyki Dobra 55, 00-312 Warszawa (Śródmieście) Wybierz jednostkę
24 Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Szturmowa 4, 02-678 Warszawa Wybierz jednostkę
25 Instytut Kultury Polskiej Krakowskie Przedmieście 24, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
26 Instytut Lingwistyki Stosowanej Szturmowa 4, 02-678 Warszawa Wybierz jednostkę
27 Instytut Lingwistyki Stosowanej Dobra 55, 00-312 Warszawa (Śródmieście) Wybierz jednostkę
28 Instytut Muzykologii Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
29 Instytut Nauk Politycznych Nowy Świat 67, 00-046 Warszawa Wybierz jednostkę
30 Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych Oboźna 6, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
31 Instytut Polityki Społecznej Krakowskie Przedmieście 1, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
32 Instytut Polityki Społecznej Nowy Świat 67, 00-046 Warszawa Wybierz jednostkę
33 Instytut Polonistyki Stosowanej Karowa 20, 00-324 Warszawa Wybierz jednostkę
34 Instytut Prawa Międzynarodowego Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-347 Warszawa Wybierz jednostkę
35 Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Podchorążych 20, 00-721 Warszawa Wybierz jednostkę
36 Instytut Romanistyki Dobra 55, 00-312 Warszawa (Śródmieście) Wybierz jednostkę
37 Instytut Romanistyki Browarna 8/10, 00-311 Warszawa Wybierz jednostkę
38 Instytut Socjologii Karowa 18, 00-324 Warszawa Wybierz jednostkę
39 Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa Wybierz jednostkę
40 Instytut Stosunków Międzynarodowych Żurawia 4, 00-503 Warszawa Wybierz jednostkę
41 Instytut Stosunków Międzynarodowych Nowy Świat 67, 00-046 Warszawa Wybierz jednostkę
42 Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Oboźna 8, 00-332 Warszawa Wybierz jednostkę
43 Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Dobra 55, 00-312 Warszawa (Śródmieście) Wybierz jednostkę
44 Instytut Studiów Społecznych imienia Profesora Roberta Zajonca Stawki 5/7, 00-183 Warszawa Wybierz jednostkę
45 Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa Wybierz jednostkę
46 Katedra Białorutenistyki Szturmowa 4, 02-678 Warszawa Wybierz jednostkę
47 Katedra Fotografii i Genologii Dziennikarskiej Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa Wybierz jednostkę
48 Katedra Hungarystyki Dobra 55, 00-312 Warszawa (Śródmieście) Wybierz jednostkę
49 Katedra Italianistyki Oboźna 8, 00-332 Warszawa Wybierz jednostkę
50 Katedra Italianistyki Dobra 55, 00-312 Warszawa (Śródmieście) Wybierz jednostkę
51 Katedra Japonistyki Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa Wybierz jednostkę
52 Katedra Japonistyki Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa Wybierz jednostkę
53 Katedra Japonistyki Dobra 56/66, 00-312 Warszawa Wybierz jednostkę
54 Katedra Lingwistyki Formalnej Dobra 55, 00-312 Warszawa (Śródmieście) Wybierz jednostkę
55 Katedra Metod Matematycznych Fizyki Hoża 74, 00-682 Warszawa Wybierz jednostkę
56 Katedra Rusycystyki Szturmowa 4, 02-678 Warszawa Wybierz jednostkę
57 Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Szturmowa 4, 02-678 Warszawa Wybierz jednostkę
58 Katedra Ukrainistyki Szturmowa 4, 02-678 Warszawa Wybierz jednostkę
59 Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Prosta 69, 00-838 Warszawa (Wola) Wybierz jednostkę
60 Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Banacha 2C, 02-097 Warszawa (Ochota) Wybierz jednostkę
61 Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Pasteura 7, 02-093 Warszawa Wybierz jednostkę
62 Międzynarodowe Centrum Zarządzania Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa Wybierz jednostkę
63 Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze - Budynek dydaktyczny Pasteura 7, 02-093 Warszawa Wybierz jednostkę
64 Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa Wybierz jednostkę
65 Ogród Botaniczny Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa Wybierz jednostkę
66 Ośrodek Kultury Francuskiej Dobra 55, 00-312 Warszawa (Śródmieście) Wybierz jednostkę
67 Ośrodek Kultury Francuskiej Browarna 8/10, 00-311 Warszawa Wybierz jednostkę
68 Ośrodek Studiów Amerykańskich Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa Wybierz jednostkę
69 Pracownia Studiów nad Buddyzmem Oboźna 7, 00-332 Warszawa Wybierz jednostkę
70 Studium Europy Wschodniej Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa Wybierz jednostkę
71 Studium Europy Wschodniej Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa Wybierz jednostkę
72 Studium Europy Wschodniej Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
73 Studium Europy Wschodniej Oboźna 7, 00-332 Warszawa Wybierz jednostkę
74 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa Wybierz jednostkę
75 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Dobra 56/66, 00-312 Warszawa Wybierz jednostkę
76 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Karowa 18, 00-324 Warszawa Wybierz jednostkę
77 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Banacha 2a, 02-097 Warszawa Wybierz jednostkę
78 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Kiwerska 3, 01-682 Warszawa Wybierz jednostkę
79 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Marymoncka 34, 01-868 Warszawa Wybierz jednostkę
80 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Chełmska 1/5, 00-725 Warszawa Wybierz jednostkę
81 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa Wybierz jednostkę
82 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Bobrowiecka, Warszawa Wybierz jednostkę
83 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Kasprzaka 1/3, 01-211 Warszawa Wybierz jednostkę
84 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa Wybierz jednostkę
85 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Górczewska 201, Warszawa Wybierz jednostkę
86 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Patriotów 247, Warszawa - Radość Wybierz jednostkę
87 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Smocza 19, 01-051 Warszawa Wybierz jednostkę
88 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Księcia Bolesława (Hala Bemowo 1/3, 02-677 Warszawa Wybierz jednostkę
89 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Al. Zieleniecka 2, 03-727 Warszawa (Praga-Południe) Wybierz jednostkę
90 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Kołowa 18, Warszawa Wybierz jednostkę
91 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Broniewskiego, Warszawa Wybierz jednostkę
92 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Racławicka 99, Warszawa Wybierz jednostkę
93 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Różana 22/24, 02-606 Warszawa Wybierz jednostkę
94 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu E. Plater 31, Warszawa Wybierz jednostkę
95 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Konarskiego 3, Warszawa Wybierz jednostkę
96 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Korkowa (róg Strusiej), Warszawa Wybierz jednostkę
97 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Królewska 19/21, 00-064 Warszawa Wybierz jednostkę
98 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Wiktorska 30/32, Warszawa Wybierz jednostkę
99 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Nowowiejska 37A, Warszawa Wybierz jednostkę
100 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Elektoralna 5/7, 00-139 Warszawa Wybierz jednostkę
101 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Namysłowska 8, 03-455 Warszawa Wybierz jednostkę
102 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Obozowa 60, 01-423 Warszawa Wybierz jednostkę
103 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Konarskiego 77, 01-355 Warszawa Wybierz jednostkę
104 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Redutowa 37, Warszawa Wybierz jednostkę
105 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Siennicka 40, 04-393 Warszawa Wybierz jednostkę
106 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa Wybierz jednostkę
107 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Teligi 3, Warszawa Wybierz jednostkę
108 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Wiślana 6, Warszawa Wybierz jednostkę
109 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Smolna 30, 00-375 Warszawa Wybierz jednostkę
110 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Zieleniecka, 03-727 Warszawa Wybierz jednostkę
111 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa Wybierz jednostkę
112 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu M. Dąbrowskiej 3, 05-806 Komorów Wybierz jednostkę
113 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Syreny 5/7, 01-132 Warszawa Wybierz jednostkę
114 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Podróżnicza, Warszawa Wybierz jednostkę
115 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Cyrklowa 1, 04-044 Warszawa Wybierz jednostkę
116 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Umińskiego 12, Warszawa Wybierz jednostkę
117 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Związku Walki Młodych 10, Warszawa Wybierz jednostkę
118 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Białobrzeska, Warszawa Wybierz jednostkę
119 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Wilcza, 00-544 Warszawa Wybierz jednostkę
120 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Solec 71, 00-402 Warszawa Wybierz jednostkę
121 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Kartezjusza 1, Warszawa Wybierz jednostkę
122 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Zakrzewska 16, 00-737 Warszawa Wybierz jednostkę
123 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Łazienkowska, 00-449 Warszawa Wybierz jednostkę
124 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Rakietników, Warszawa-Ursus Wybierz jednostkę
125 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Racławicka 132, 02-634 Warszawa Wybierz jednostkę
126 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Inflancka 8, 00-198 Warszawa Wybierz jednostkę
127 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Zaruskiego 12, 00-468 Warszawa (Śródmieście) Wybierz jednostkę
128 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Stokłosy 3, 02-787 Warszawa Wybierz jednostkę
129 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Elektronowa 10, 03-219 Warszawa Wybierz jednostkę
130 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Ks. Popiełuszki 5, Warszawa Wybierz jednostkę
131 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Okopowa 55A, 01-043 Warszawa Wybierz jednostkę
132 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Szczęśliwicka 56, Warszawa Wybierz jednostkę
133 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Stefanii Sempołowskiej 4, 00-574 Warszawa (Śródmieście) Wybierz jednostkę
134 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Hoża 11/15, 00-528 Warszawa Wybierz jednostkę
135 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Stawki 14, 00-178 Warszawa (Śródmieście) Wybierz jednostkę
136 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Anieli Krzywoń 3, 01-391 Warszawa Wybierz jednostkę
137 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Wawelska 5, Warszawa Wybierz jednostkę
138 Szkoła Języków Obcych Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa Wybierz jednostkę
139 Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów w Uniwersytecie Warszawskim Pasteura 5a, 02-093 Warszawa Wybierz jednostkę
140 Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa Wybierz jednostkę
141 Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa Wybierz jednostkę
142 Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa Wybierz jednostkę
143 Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa Wybierz jednostkę
144 Wydział Artes Liberales Krakowskie Przedmieście 1, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
145 Wydział Artes Liberales Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa Wybierz jednostkę
146 Wydział Artes Liberales Dobra 72, 00-312 Warszawa Wybierz jednostkę
147 Wydział Biologii Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa (Ochota) Wybierz jednostkę
148 Wydział Biologii Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa Wybierz jednostkę
149 Wydział Biologii Pilchy 5, Szczechy Wielkie Wybierz jednostkę
150 Wydział Biologii Sajzy 10, Straduny Wybierz jednostkę
151 Wydział Chemii Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa Wybierz jednostkę
152 Wydział Chemii Pasteura 1, 02-093 Warszawa Wybierz jednostkę
153 Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Krakowskie Przedmieście 1, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
154 Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa Wybierz jednostkę
155 Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa Wybierz jednostkę
156 Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Dobra 56/66, 00-312 Warszawa Wybierz jednostkę
157 Wydział Filozofii i Socjologii Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa Wybierz jednostkę
158 Wydział Filozofii i Socjologii Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa Wybierz jednostkę
159 Wydział Filozofii i Socjologii Karowa 18, 00-324 Warszawa Wybierz jednostkę
160 Wydział Fizyki Banacha 2C, 02-097 Warszawa (Ochota) Wybierz jednostkę
161 Wydział Fizyki Pasteura 7, 02-093 Warszawa Wybierz jednostkę
162 Wydział Fizyki Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa Wybierz jednostkę
163 Wydział Fizyki Pasteura 5, 02-093 Warszawa (Ochota) Wybierz jednostkę
164 Wydział Fizyki Ostrowik 21, 05-430 Celestynów Wybierz jednostkę
165 Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Karowa 20, 00-324 Warszawa Wybierz jednostkę
166 Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
167 Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
168 Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Murzynowo 34, 09-414 Brudzeń Duży Wybierz jednostkę
169 Wydział Geologii Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa Wybierz jednostkę
170 Wydział Geologii Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa Wybierz jednostkę
171 Wydział Historyczny Żurawia 4, 00-503 Warszawa Wybierz jednostkę
172 Wydział Historyczny Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa Wybierz jednostkę
173 Wydział Historyczny Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
174 Wydział Lingwistyki Stosowanej Szturmowa 4, 02-678 Warszawa Wybierz jednostkę
175 Wydział Lingwistyki Stosowanej Dobra 55, 00-312 Warszawa (Śródmieście) Wybierz jednostkę
176 Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Banacha 2, 02-097 Warszawa Wybierz jednostkę
177 Wydział Nauk Ekonomicznych Smyczkowa 11A, 02-678 Warszawa (Mokotów) Wybierz jednostkę
178 Wydział Nauk Ekonomicznych Długa 44/50, 00-241 Warszawa Wybierz jednostkę
179 Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Krakowskie Przedmieście 1, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
180 Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa Wybierz jednostkę
181 Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Żurawia 4, 00-503 Warszawa Wybierz jednostkę
182 Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Nowy Świat 67, 00-046 Warszawa Wybierz jednostkę
183 Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa Wybierz jednostkę
184 Wydział Neofilologii Oboźna 8, 00-332 Warszawa Wybierz jednostkę
185 Wydział Neofilologii Dobra 55, 00-312 Warszawa (Śródmieście) Wybierz jednostkę
186 Wydział Neofilologii Hoża 69, 00-681 Warszawa Wybierz jednostkę
187 Wydział Neofilologii Browarna 8/10, 00-311 Warszawa Wybierz jednostkę
188 Wydział Orientalistyczny Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa Wybierz jednostkę
189 Wydział Orientalistyczny Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
190 Wydział Orientalistyczny Krakowskie Przedmieście 1, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
191 Wydział Orientalistyczny Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa Wybierz jednostkę
192 Wydział Orientalistyczny Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa Wybierz jednostkę
193 Wydział Orientalistyczny Dobra 56/66, 00-312 Warszawa Wybierz jednostkę
194 Wydział Orientalistyczny Hoża 69, 00-681 Warszawa Wybierz jednostkę
195 Wydział Orientalistyczny Browarna 8/10, 00-311 Warszawa Wybierz jednostkę
196 Wydział Orientalistyczny Oboźna 7, 00-332 Warszawa Wybierz jednostkę
197 Wydział Orientalistyczny ul. Tyniecka 15/17, 02-630 Warszawa Wybierz jednostkę
198 Wydział Pedagogiczny Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa Wybierz jednostkę
199 Wydział Polonistyki Karowa 20, 00-324 Warszawa Wybierz jednostkę
200 Wydział Polonistyki Krakowskie Przedmieście 1, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
201 Wydział Polonistyki Oboźna 8, 00-332 Warszawa Wybierz jednostkę
202 Wydział Polonistyki Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
203 Wydział Polonistyki Krakowskie Przedmieście 24, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
204 Wydział Prawa i Administracji Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-347 Warszawa Wybierz jednostkę
205 Wydział Prawa i Administracji Lipowa 4, 00-316 Warszawa Wybierz jednostkę
206 Wydział Prawa i Administracji Oboźna 6, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
207 Wydział Psychologii Banacha 2C, 02-097 Warszawa (Ochota) Wybierz jednostkę
208 Wydział Psychologii Pasteura 7, 02-093 Warszawa Wybierz jednostkę
209 Wydział Psychologii Stawki 5/7, 00-183 Warszawa Wybierz jednostkę
210 Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Żurawia 4, 00-503 Warszawa Wybierz jednostkę
211 Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Nowy Świat 67, 00-046 Warszawa Wybierz jednostkę
212 Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa Wybierz jednostkę
213 Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Podchorążych 20, 00-721 Warszawa Wybierz jednostkę
214 Wydział Zarządzania Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa Wybierz jednostkę
215 Wydział Zarządzania Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa Wybierz jednostkę
216 Zakład Biofizyki Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa Wybierz jednostkę
217 Zakład Fizyki Ciała Stałego Banacha 2C, 02-097 Warszawa (Ochota) Wybierz jednostkę
218 Zakład Koreanistyki Hoża 69, 00-681 Warszawa Wybierz jednostkę
219 Zakład Logopedii i Emisji Głosu Karowa 20, 00-324 Warszawa Wybierz jednostkę
220 Zakład Sinologii Krakowskie Przedmieście 1, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
221 Zakład Socjologii Oświaty i Wychowania Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa Wybierz jednostkę
222 Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Dobra 55, 00-312 Warszawa (Śródmieście) Wybierz jednostkę
223 Zakład Iranistyki Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
224 Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa (Ochota) Wybierz jednostkę
225 Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Krakowskie Przedmieście 24, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
226 Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu Dobra 56/66, 00-312 Warszawa Wybierz jednostkę
227 Biuro Obsługi Badań Dobra 56/66, 00-312 Warszawa Wybierz jednostkę
228 Katedra Języków i Kultur Afryki Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
229 Zakład Wschodu Starożytnego, Wydział Orientalistyczny Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
230 Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
231 Zakład Islamu Europejskiego, Wydział Orientalistyczny Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
232 Rada Koordynacyjna ds Certyfikacji Biegłości Językowej Dobra 55, 00-312 Warszawa (Śródmieście) Wybierz jednostkę
233 Wydawnictwa UW Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa Wybierz jednostkę
234 Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa Wybierz jednostkę
235 Połączone Biblioteki WFiS UW IFiS PAN i PTF Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa Wybierz jednostkę
236 Pracownia Dydaktyki Biologii Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa Wybierz jednostkę
237 Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Szturmowa 4, 02-678 Warszawa Wybierz jednostkę
238 Katedra Studiów Intelkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Szturmowa 4, 02-678 Warszawa Wybierz jednostkę
239 Katedra Ukrainistyki Szturmowa 4, 02-678 Warszawa Wybierz jednostkę
240 Katedra Białorutenistyki Szturmowa 4, 02-678 Warszawa Wybierz jednostkę
241 Katedra Rusycystyki Szturmowa 4, 02-678 Warszawa Wybierz jednostkę
242 Dział Organizacji Zasobów Informacyjnych Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
243 Wydział Biologii - Instytut Genetyki i Biotechnologii Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa Wybierz jednostkę
244 Zakład Egiptologii - Wydział Orientalistyczny Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
245 Wydział Biologii Sportowa 19, 17-230 Białowieża Wybierz jednostkę
246 Katedra Arabistyki i Islamistyki Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
247 Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia Karowa 18, 00-324 Warszawa Wybierz jednostkę
248 Ośrodek Badań nad Migracjami Pasteura 7, 02-093 Warszawa Wybierz jednostkę
249 Biuro Współpracy z Zagranicą 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Wybierz jednostkę
250 Biuro ds Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Wybierz jednostkę
251 Szkoły Doktorskie Krakowskie Przedmieście 1, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
252 Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
253 Pracownia Obszaru Postjugosłowiańskiego Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
254 Biuro Promocji 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Wybierz jednostkę
255 Biuro Gospodarcze 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Wybierz jednostkę
256 Klub Absolwentów UW w Centrum Współpracy i Dialogu UW Dobra 56/66, 00-312 Warszawa Wybierz jednostkę
257 Zakład Hebraistyki Wydział Orientalistyczny Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
258 Pracownia Lingwistyki Migowej - Wydział Polonistyki Oboźna 7, 00-332 Warszawa Wybierz jednostkę
259 Zakład Molekularnej Fizjologii Roślin Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa Wybierz jednostkę
260 Teatr Hybrydy Uniwersytetu Warszawskiego ul. Banacha 2b, 02-097 Warszawa Wybierz jednostkę
261 Przyzakładowy Żłobek UW Uniwersyteckie Maluchy ul. Karowa 14/16 lok.11, 00-324 Warszawa Wybierz jednostkę
262 Centrum Technologii ICM UW ul. Kupiecka 32, 03-046 Warszawa Wybierz jednostkę
263 Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego ul. Pawińskiego 5A bud D - 5 piętro Wybierz jednostkę
264 Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego ul. Tyniecka 15/17, 02-630 Warszawa Wybierz jednostkę
265 Fundacja Babel Krakowskie Przedmieście 1, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
266 Zarząd Samorządu Doktorantów ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
267 Wydział Neofilologii - Dziekanat Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
268 Katedra Językoznawstwa Ogólnego Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
269 Katedra Językoznawstwa Ogólnego Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
270 Instytut Mikrobiologii Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa Wybierz jednostkę
271 Instytut Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa Wybierz jednostkę
272 Towarzystwo Kultury Języka Polskiego Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
273 Towarzystwo Kultury Języka Polskiego Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
274 Niezależne Zrzeszenie Studentów Organizacji Uczelnianej Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
275 Biuro Spraw Studenckich 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Wybierz jednostkę
276 Office for Student Affairs 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Wybierz jednostkę
277 Wydział Filozofii Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa Wybierz jednostkę
278 Digital Economy Lab UW Dobra 56/66, 00-312 Warszawa Wybierz jednostkę
279 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Banacha 2a, 02-097 Warszawa Wybierz jednostkę
280 Biuro ds realizacji Procesu Bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
281 Biuro Karier UW Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
282 Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji Banacha 2, 02-097 Warszawa Wybierz jednostkę
283 Biuro ds Wspomagania Rozwoju UW Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
284 Instytut Języka Polskiego Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
285 Zakład Retoryki i Mediów Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
286 Biuro Rad Naukowych Dobra 56/66, 00-312 Warszawa Wybierz jednostkę
287 Uniwersytecka Komisja Nauki 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Wybierz jednostkę
288 Biuro Spraw Pracowniczych 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Wybierz jednostkę
289 Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (Śródmieście) Wybierz jednostkę
290 Szkoła Języków Wschodnich Oboźna 7, 00-332 Warszawa Wybierz jednostkę
291 Zarząd Samorządu Studentów ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
292 Biuro Ewidencji Nieruchomości 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Wybierz jednostkę
293 Biuro ds. Jakości Kształcenia Karowa 18, 00-324 Warszawa Wybierz jednostkę
294 Biuro Programu ZIP i Innowacji Dydaktycznych Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (Śródmieście) Wybierz jednostkę
295 Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego Prosta 69, 00-838 Warszawa (Wola) Wybierz jednostkę
296 Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Wybierz jednostkę
297 Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa (Ochota) Wybierz jednostkę
298 Instytut Historii Sztuki Prosta 69, 00-838 Warszawa (Wola) Wybierz jednostkę
299 Dział Sieci Komputerowych Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
300 Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
301 Biuro Rektoratu 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Wybierz jednostkę
302 Wydział Historii Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
303 Kwestura Uniwersytetu Warszawskiego Karowa 20, 00-324 Warszawa Wybierz jednostkę
304 Rzeczniczka akademicka ds. studenckich i pracowniczych (Ombudsman) Dobra 56/66, 00-312 Warszawa Wybierz jednostkę
305 Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa (Ochota) Wybierz jednostkę
306 Welcome Point ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
307 Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
308 Biuro ds. Rekrutacji 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Wybierz jednostkę
309 Biuro Prawne Uniwersytetu Warszawskiego 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Wybierz jednostkę
310 Dział Aplikacji Komputerowych Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
311 Główna specjalistka ds. równouprawnienia UW Dobra 56/66, 00-312 Warszawa Wybierz jednostkę
312 Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa Wybierz jednostkę
313 Redakcja rocznika naukowego "Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej" ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa Wybierz jednostkę
314 Biuro Innowacji Dydaktycznych Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (Śródmieście) Wybierz jednostkę
315 Biuro ds. Obsługi Kształcenia 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Wybierz jednostkę
316 Inspektorat BHP i PPOŻ Oboźna 8, 00-332 Warszawa Wybierz jednostkę
317 Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Kumak Urwitałt 1, 11-730 Mikołajki Wybierz jednostkę
318 Biuro ds. Pomocy Materialnej 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Wybierz jednostkę
319 Centrum Badań Andyjskich Uniwersytetu Warszawskiego Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa Wybierz jednostkę
320 Centrum Pomocy Psychologicznej Pasteura 7, 02-093 Warszawa Wybierz jednostkę
321 Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska Dobra 56/66, 00-312 Warszawa Wybierz jednostkę
322 Dom Studenta nr. 1 Uniwersytetu Warszawskiego ul. Żwirki i Wigury 97/99, 02-089 Warszawa Wybierz jednostkę
323 Dział Zamówień Publicznych ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
324 Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Dobra 56/66, 00-312 Warszawa Wybierz jednostkę
325 Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych Dobra 56/66, 00-312 Warszawa Wybierz jednostkę
326 Wydział Prawa i Administracji Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
327 Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
328 Centrum Wsparcia Dydaktyki 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Wybierz jednostkę
329 Wydział Medyczny Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa (Ochota) Wybierz jednostkę
330 Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
331 Biblioteka im. Wacława Borowego Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
332 UW Sokrates ul. Smyczkowa 9, 02-678 Warszawa Wybierz jednostkę