Zgłoszenie serwisu do audytu

Zgodnie z zarządzeniem nr 204 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na Uniwersytecie Warszawskim, kierownicy jednostek organizacyjnych UW prowadzących strony internetowe lub posiadających aplikacje mobilne są odpowiedzialni za zapewnienie ich dostępności cyfrowej, m.in. poprzez:

  • wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za zapewnienie dostępności cyfrowej w jednostce, zwanej administratorem dostępności cyfrowej oraz jej zgłoszenie do BON,
  • zgłoszenie wszystkich stron internetowych i aplikacji mobilnych do BON,
  • usuwania błędów i problemów dot. dostępności cyfrowej wskazanych przez BON,
  • publikowania Deklaracji Dostępności przygotowanej przez BON,
  • przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach w działaniu stron internetowych oraz aplikacji mobilnych a także skarg w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej,
  • współpracy z BON w zakresie spraw związanych z zapewnieniem dostępności cyfrowej.

Niniejszy formularz jest właściwy do dokonywania zgłoszeń do BON wszystkich stron internetowych i aplikacji mobilnych prowadzonych lub posiadanych przez jednostki organizacyjne UW.

Krok 1. Wybierz jednostkę organizacyjną UW

Możesz zawęzić wyszukiwanie korzystając z pola wyszukiwania i podając fragment nazwy jednostki lub adresu budynku. Jeśli poszukiwanej jednostki nie ma liście prosimy o kontakt na adres dostepnosc.cyfrowa@uw.edu.pl.

L.p. Nazwa jednostki Adres Akcja
1 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW) Dobra 56/66, 00-312 Warszawa Wybierz jednostkę
2 Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
3 Centrum Europejskie Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa Wybierz jednostkę
4 Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Dla Cudzoziemców Polonicum Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
5 Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego Banacha 2C, 02-097 Warszawa (Ochota) Wybierz jednostkę
6 Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa Wybierz jednostkę
7 Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa (Ochota) Wybierz jednostkę
8 Centrum Nowych Technologii UW CeNT Banacha 2C, 02-097 Warszawa (Ochota) Wybierz jednostkę
9 Centrum Nowych Technologii UW CeNT Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa Wybierz jednostkę
10 Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej (ECEG) z siedzibą w Korzecku k. Chęcin Korzecko 1C, 26-060 Chęciny Wybierz jednostkę
11 Instytut Ameryk i Europy Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa Wybierz jednostkę
12 Instytut Anglistyki Hoża 69, 00-681 Warszawa Wybierz jednostkę
13 Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Żurawia 4, 00-503 Warszawa Wybierz jednostkę
14 Instytut Filologii Klasycznej Krakowskie Przedmieście 1, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
15 Instytut Filozofii Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa Wybierz jednostkę
16 Instytut Filozofii Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa Wybierz jednostkę
17 Instytut Fizyki Doświadczalnej Pasteura 5, 02-093 Warszawa (Ochota) Wybierz jednostkę
18 Instytut Fizyki Teoretycznej Pasteura 5, 02-093 Warszawa (Ochota) Wybierz jednostkę
19 Instytut Geofizyki Pasteura 7, 02-093 Warszawa Wybierz jednostkę
20 Instytut Geofizyki Pasteura 5, 02-093 Warszawa (Ochota) Wybierz jednostkę
21 Instytut Germanistyki Dobra 55, 00-312 Warszawa (Śródmieście) Wybierz jednostkę
22 Instytut Kultury Polskiej Krakowskie Przedmieście 24, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
23 Instytut Lingwistyki Stosowanej Dobra 55, 00-312 Warszawa (Śródmieście) Wybierz jednostkę
24 Instytut Muzykologii Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
25 Instytut Nauk Politycznych Nowy Świat 67, 00-046 Warszawa Wybierz jednostkę
26 Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych Oboźna 6, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
27 Instytut Polityki Społecznej Krakowskie Przedmieście 1, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
28 Instytut Polityki Społecznej Nowy Świat 67, 00-046 Warszawa Wybierz jednostkę
29 Instytut Polonistyki Stosowanej Karowa 20, 00-324 Warszawa Wybierz jednostkę
30 Instytut Prawa Międzynarodowego Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-347 Warszawa Wybierz jednostkę
31 Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Podchorążych 20, 00-721 Warszawa Wybierz jednostkę
32 Instytut Romanistyki Dobra 55, 00-312 Warszawa (Śródmieście) Wybierz jednostkę
33 Instytut Socjologii Karowa 18, 00-324 Warszawa Wybierz jednostkę
34 Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa Wybierz jednostkę
35 Instytut Stosunków Międzynarodowych Żurawia 4, 00-503 Warszawa Wybierz jednostkę
36 Instytut Stosunków Międzynarodowych Nowy Świat 67, 00-046 Warszawa Wybierz jednostkę
37 Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Oboźna 8, 00-332 Warszawa Wybierz jednostkę
38 Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Dobra 55, 00-312 Warszawa (Śródmieście) Wybierz jednostkę
39 Instytut Studiów Społecznych imienia Profesora Roberta Zajonca Stawki 5/7, 00-183 Warszawa Wybierz jednostkę
40 Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa Wybierz jednostkę
41 Katedra Fotografii i Genologii Dziennikarskiej Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa Wybierz jednostkę
42 Katedra Hungarystyki Dobra 55, 00-312 Warszawa (Śródmieście) Wybierz jednostkę
43 Katedra Italianistyki Dobra 55, 00-312 Warszawa (Śródmieście) Wybierz jednostkę
44 Katedra Italianistyki Dobra 55, 00-312 Warszawa (Śródmieście) Wybierz jednostkę
45 Katedra Japonistyki Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa Wybierz jednostkę
46 Katedra Japonistyki Dobra 56/66, 00-312 Warszawa Wybierz jednostkę
47 Katedra Lingwistyki Formalnej Dobra 55, 00-312 Warszawa (Śródmieście) Wybierz jednostkę
48 Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Prosta 69, 00-838 Warszawa (Wola) Wybierz jednostkę
49 Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Banacha 2C, 02-097 Warszawa (Ochota) Wybierz jednostkę
50 Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Pasteura 7, 02-093 Warszawa Wybierz jednostkę
51 Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze - Budynek dydaktyczny Pasteura 7, 02-093 Warszawa Wybierz jednostkę
52 Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa Wybierz jednostkę
53 Ogród Botaniczny Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa Wybierz jednostkę
54 Ośrodek Kultury Francuskiej Dobra 55, 00-312 Warszawa (Śródmieście) Wybierz jednostkę
55 Ośrodek Studiów Amerykańskich Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa Wybierz jednostkę
56 Pracownia Studiów nad Buddyzmem Oboźna 7, 00-332 Warszawa Wybierz jednostkę
57 Studium Europy Wschodniej Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa Wybierz jednostkę
58 Studium Europy Wschodniej Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa Wybierz jednostkę
59 Studium Europy Wschodniej Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
60 Studium Europy Wschodniej Oboźna 7, 00-332 Warszawa Wybierz jednostkę
61 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa Wybierz jednostkę
62 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Dobra 56/66, 00-312 Warszawa Wybierz jednostkę
63 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Karowa 18, 00-324 Warszawa Wybierz jednostkę
64 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Banacha 2a, 02-097 Warszawa Wybierz jednostkę
65 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Marymoncka 34, 01-868 Warszawa Wybierz jednostkę
66 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa Wybierz jednostkę
67 Szkoła Języków Obcych Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa Wybierz jednostkę
68 Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów w Uniwersytecie Warszawskim Pasteura 5a, 02-093 Warszawa Wybierz jednostkę
69 Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa Wybierz jednostkę
70 Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa Wybierz jednostkę
71 Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa Wybierz jednostkę
72 Wydział Artes Liberales Krakowskie Przedmieście 1, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
73 Wydział Artes Liberales Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa Wybierz jednostkę
74 Wydział Artes Liberales Dobra 72, 00-312 Warszawa Wybierz jednostkę
75 Wydział Biologii Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa (Ochota) Wybierz jednostkę
76 Wydział Biologii Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa Wybierz jednostkę
77 Wydział Biologii Pilchy 5, Szczechy Wielkie Wybierz jednostkę
78 Wydział Chemii Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa Wybierz jednostkę
79 Wydział Chemii Pasteura 1, 02-093 Warszawa Wybierz jednostkę
80 Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Krakowskie Przedmieście 1, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
81 Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa Wybierz jednostkę
82 Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa Wybierz jednostkę
83 Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Dobra 56/66, 00-312 Warszawa Wybierz jednostkę
84 Wydział Filozofii i Socjologii Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa Wybierz jednostkę
85 Wydział Filozofii i Socjologii Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa Wybierz jednostkę
86 Wydział Filozofii i Socjologii Karowa 18, 00-324 Warszawa Wybierz jednostkę
87 Wydział Fizyki Banacha 2C, 02-097 Warszawa (Ochota) Wybierz jednostkę
88 Wydział Fizyki Pasteura 7, 02-093 Warszawa Wybierz jednostkę
89 Wydział Fizyki Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa Wybierz jednostkę
90 Wydział Fizyki Pasteura 5, 02-093 Warszawa (Ochota) Wybierz jednostkę
91 Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Karowa 20, 00-324 Warszawa Wybierz jednostkę
92 Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
93 Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
94 Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Murzynowo 34, 09-414 Brudzeń Duży Wybierz jednostkę
95 Wydział Geologii Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa Wybierz jednostkę
96 Wydział Geologii Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa Wybierz jednostkę
97 Wydział Historyczny Żurawia 4, 00-503 Warszawa Wybierz jednostkę
98 Wydział Historyczny Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
99 Wydział Lingwistyki Stosowanej Dobra 55, 00-312 Warszawa (Śródmieście) Wybierz jednostkę
100 Wydział Lingwistyki Stosowanej Dobra 55, 00-312 Warszawa (Śródmieście) Wybierz jednostkę
101 Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Banacha 2, 02-097 Warszawa Wybierz jednostkę
102 Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Krakowskie Przedmieście 1, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
103 Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa Wybierz jednostkę
104 Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Żurawia 4, 00-503 Warszawa Wybierz jednostkę
105 Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Nowy Świat 67, 00-046 Warszawa Wybierz jednostkę
106 Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa Wybierz jednostkę
107 Wydział Neofilologii Oboźna 8, 00-332 Warszawa Wybierz jednostkę
108 Wydział Neofilologii Dobra 55, 00-312 Warszawa (Śródmieście) Wybierz jednostkę
109 Wydział Neofilologii Hoża 69, 00-681 Warszawa Wybierz jednostkę
110 Wydział Orientalistyczny Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa Wybierz jednostkę
111 Wydział Orientalistyczny Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
112 Wydział Orientalistyczny Krakowskie Przedmieście 1, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
113 Wydział Orientalistyczny Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa Wybierz jednostkę
114 Wydział Orientalistyczny Dobra 56/66, 00-312 Warszawa Wybierz jednostkę
115 Wydział Orientalistyczny Hoża 69, 00-681 Warszawa Wybierz jednostkę
116 Wydział Orientalistyczny Oboźna 7, 00-332 Warszawa Wybierz jednostkę
117 Wydział Orientalistyczny Tyniecka 15/17, 02-630 Warszawa Wybierz jednostkę
118 Wydział Pedagogiczny Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa Wybierz jednostkę
119 Wydział Polonistyki Karowa 20, 00-324 Warszawa Wybierz jednostkę
120 Wydział Polonistyki Krakowskie Przedmieście 1, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
121 Wydział Polonistyki Oboźna 8, 00-332 Warszawa Wybierz jednostkę
122 Wydział Polonistyki Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
123 Wydział Polonistyki Krakowskie Przedmieście 24, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
124 Wydział Prawa i Administracji Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-347 Warszawa Wybierz jednostkę
125 Wydział Prawa i Administracji Lipowa 4, 00-316 Warszawa Wybierz jednostkę
126 Wydział Prawa i Administracji Oboźna 6, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
127 Wydział Psychologii Banacha 2C, 02-097 Warszawa (Ochota) Wybierz jednostkę
128 Wydział Psychologii Pasteura 7, 02-093 Warszawa Wybierz jednostkę
129 Wydział Psychologii Stawki 5/7, 00-183 Warszawa Wybierz jednostkę
130 Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Żurawia 4, 00-503 Warszawa Wybierz jednostkę
131 Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Nowy Świat 67, 00-046 Warszawa Wybierz jednostkę
132 Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa Wybierz jednostkę
133 Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Podchorążych 20, 00-721 Warszawa Wybierz jednostkę
134 Wydział Zarządzania Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa Wybierz jednostkę
135 Zakład Biofizyki Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa Wybierz jednostkę
136 Zakład Fizyki Ciała Stałego Banacha 2C, 02-097 Warszawa (Ochota) Wybierz jednostkę
137 Zakład Koreanistyki Hoża 69, 00-681 Warszawa Wybierz jednostkę
138 Zakład Logopedii i Emisji Głosu Karowa 20, 00-324 Warszawa Wybierz jednostkę
139 Zakład Sinologii Krakowskie Przedmieście 1, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
140 Zakład Socjologii Oświaty i Wychowania Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa Wybierz jednostkę
141 Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami Dobra 55, 00-312 Warszawa (Śródmieście) Wybierz jednostkę
142 Zakład Iranistyki Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
143 Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa (Ochota) Wybierz jednostkę
144 Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Krakowskie Przedmieście 24, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
145 Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu Dobra 56/66, 00-312 Warszawa Wybierz jednostkę
146 Biuro Obsługi Badań Dobra 56/66, 00-312 Warszawa Wybierz jednostkę
147 Katedra Języków i Kultur Afryki Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
148 Zakład Wschodu Starożytnego, Wydział Orientalistyczny Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
149 Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
150 Zakład Islamu Europejskiego, Wydział Orientalistyczny Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
151 Rada Koordynacyjna ds Certyfikacji Biegłości Językowej Dobra 55, 00-312 Warszawa (Śródmieście) Wybierz jednostkę
152 Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa Wybierz jednostkę
153 Połączone Biblioteki WFiS UW IFiS PAN i PTF Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa Wybierz jednostkę
154 Pracownia Dydaktyki Biologii Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa Wybierz jednostkę
155 Dział Organizacji Zasobów Informacyjnych Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
156 Wydział Biologii - Instytut Genetyki i Biotechnologii Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa Wybierz jednostkę
157 Zakład Egiptologii - Wydział Orientalistyczny Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
158 Wydział Biologii Sportowa 19, 17-230 Białowieża Wybierz jednostkę
159 Katedra Arabistyki i Islamistyki Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
160 Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia Karowa 18, 00-324 Warszawa Wybierz jednostkę
161 Ośrodek Badań nad Migracjami Pasteura 7, 02-093 Warszawa Wybierz jednostkę
162 Biuro Współpracy z Zagranicą 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Wybierz jednostkę
163 Biuro ds Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Wybierz jednostkę
164 Szkoły Doktorskie Krakowskie Przedmieście 1, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
165 Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
166 Pracownia Obszaru Postjugosłowiańskiego Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
167 Biuro Promocji 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Wybierz jednostkę
168 Biuro Gospodarcze 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Wybierz jednostkę
169 Klub Absolwentów UW w Centrum Współpracy i Dialogu UW Dobra 56/66, 00-312 Warszawa Wybierz jednostkę
170 Zakład Hebraistyki Wydział Orientalistyczny Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
171 Pracownia Lingwistyki Migowej - Wydział Polonistyki Oboźna 7, 00-332 Warszawa Wybierz jednostkę
172 Zakład Molekularnej Fizjologii Roślin Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa Wybierz jednostkę
173 Teatr Hybrydy Uniwersytetu Warszawskiego ul. Banacha 2b, 02-097 Warszawa Wybierz jednostkę
174 Przyzakładowy Żłobek UW Uniwersyteckie Maluchy ul. Karowa 14/16 lok.11, 00-324 Warszawa Wybierz jednostkę
175 Centrum Technologii ICM UW ul. Kupiecka 32, 03-046 Warszawa Wybierz jednostkę
176 Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego ul. Pawińskiego 5A bud D - 5 piętro Wybierz jednostkę
177 Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Tyniecka 15/17, 02-630 Warszawa Wybierz jednostkę
178 Fundacja Babel Krakowskie Przedmieście 1, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
179 Zarząd Samorządu Doktorantów ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
180 Wydział Neofilologii - Dziekanat Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
181 Katedra Językoznawstwa Ogólnego Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
182 Katedra Językoznawstwa Ogólnego Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
183 Instytut Mikrobiologii Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa Wybierz jednostkę
184 Instytut Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa Wybierz jednostkę
185 Towarzystwo Kultury Języka Polskiego Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
186 Towarzystwo Kultury Języka Polskiego Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
187 Niezależne Zrzeszenie Studentów Organizacji Uczelnianej Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
188 Biuro Spraw Studenckich 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Wybierz jednostkę
189 Office for Student Affairs 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Wybierz jednostkę
190 Wydział Filozofii Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa Wybierz jednostkę
191 Digital Economy Lab UW Dobra 56/66, 00-312 Warszawa Wybierz jednostkę
192 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Banacha 2a, 02-097 Warszawa Wybierz jednostkę
193 Biuro ds realizacji Procesu Bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
194 Biuro Karier UW Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
195 Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji Banacha 2, 02-097 Warszawa Wybierz jednostkę
196 Biuro ds Wspomagania Rozwoju UW Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
197 Instytut Języka Polskiego Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
198 Zakład Retoryki i Mediów Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
199 Biuro Rad Naukowych Dobra 56/66, 00-312 Warszawa Wybierz jednostkę
200 Uniwersytecka Komisja Nauki 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Wybierz jednostkę
201 Biuro Spraw Pracowniczych 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Wybierz jednostkę
202 Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (Śródmieście) Wybierz jednostkę
203 Szkoła Języków Wschodnich Oboźna 7, 00-332 Warszawa Wybierz jednostkę
204 Zarząd Samorządu Studentów ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
205 Biuro Ewidencji Nieruchomości 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Wybierz jednostkę
206 Biuro ds. Jakości Kształcenia Karowa 18, 00-324 Warszawa Wybierz jednostkę
207 Biuro Programu ZIP i Innowacji Dydaktycznych Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (Śródmieście) Wybierz jednostkę
208 Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego Prosta 69, 00-838 Warszawa (Wola) Wybierz jednostkę
209 Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Wybierz jednostkę
210 Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa (Ochota) Wybierz jednostkę
211 Instytut Historii Sztuki Prosta 69, 00-838 Warszawa (Wola) Wybierz jednostkę
212 Dział Sieci Komputerowych Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
213 Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
214 Biuro Rektoratu 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Wybierz jednostkę
215 Wydział Historii Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
216 Kwestura Uniwersytetu Warszawskiego Karowa 20, 00-324 Warszawa Wybierz jednostkę
217 Rzeczniczka akademicka ds. studenckich i pracowniczych (Ombudsman) Dobra 56/66, 00-312 Warszawa Wybierz jednostkę
218 Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa (Ochota) Wybierz jednostkę
219 Welcome Point ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
220 Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
221 Biuro ds. Rekrutacji 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Wybierz jednostkę
222 Biuro Prawne Uniwersytetu Warszawskiego 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Wybierz jednostkę
223 Dział Aplikacji Komputerowych Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
224 Główna specjalistka ds. równouprawnienia UW Dobra 56/66, 00-312 Warszawa Wybierz jednostkę
225 Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa Wybierz jednostkę
226 Biuro Innowacji Dydaktycznych Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (Śródmieście) Wybierz jednostkę
227 Biuro ds. Obsługi Kształcenia 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Wybierz jednostkę
228 Inspektorat BHP i PPOŻ Oboźna 8, 00-332 Warszawa Wybierz jednostkę
229 Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Kumak Urwitałt 1, 11-730 Mikołajki Wybierz jednostkę
230 Biuro ds. Pomocy Materialnej 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Wybierz jednostkę
231 Centrum Badań Andyjskich Uniwersytetu Warszawskiego Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa Wybierz jednostkę
232 Centrum Pomocy Psychologicznej Pasteura 7, 02-093 Warszawa Wybierz jednostkę
233 Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska Dobra 56/66, 00-312 Warszawa Wybierz jednostkę
234 Dom Studenta nr. 1 Uniwersytetu Warszawskiego ul. Żwirki i Wigury 97/99, 02-089 Warszawa Wybierz jednostkę
235 Dział Zamówień Publicznych ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
236 Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Dobra 56/66, 00-312 Warszawa Wybierz jednostkę
237 Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych Dobra 56/66, 00-312 Warszawa Wybierz jednostkę
238 Wydział Prawa i Administracji Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
239 Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
240 Centrum Wsparcia Dydaktyki 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Wybierz jednostkę
241 Wydział Medyczny Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa (Ochota) Wybierz jednostkę
242 Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
243 Biblioteka im. Wacława Borowego Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę
244 UW Sokrates ul. Smyczkowa 9, 02-678 Warszawa Wybierz jednostkę
245 Biuro Spraw Socjalnych UW ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-927 Warszawa Wybierz jednostkę