Switch to English version

Zgłoś administratora dostępności architektonicznej w budynku UW

Zgodnie z zarządzeniem nr 204 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na Uniwersytecie Warszawskim, kierownicy i dyrektorzy administracyjni budynków UW są zobowiązani do wskazanie dla każdego zarządzanego przez siebie budynku, administratora dostępności architektonicznej.

Administratorem dostępności architektonicznej w budynku może być sam kierownik lub dyrektor administracyjny, albo wskazana przez niego osoba. Osoby te będą bezpośrednio współpracować z BON w zakresie zapewniania dostępności w budynkach oraz wdrażania na Uniwersytecie Warszawskim obowiązków Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Podane dane kontaktowe będą udostępnianie w celu zgłaszania i rozwiązywania problemów z dostępnością dla osób o specjalnych potrzebach w budynku UW. W najbliższym czasie BON będzie kontaktował się w sprawie inwentaryzacji bieżącego stanu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w budynkach UW oraz w sprawie innych działań wynikających z obowiązków Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Procedura zgłoszenia administratora dostępności architektonicznej w budynku UW

Krok 1. Wybierz budynek.

Możesz zawęzić wyszukiwanie korzystając z pola wyszukiwania i podając fragment nazwy lub adresu budynku.

Uwaga: Na liście nie ma budynków, dla których administrator dostępności architektonicznej został już zgłoszony. Jeśli jesteś administratorem dostępności architektonicznej w jednym lub więcej budynku UW zaloguj się, aby zobaczyć ich wykaz, dodać nowy budynek lub zaktualizować informacje o ich cechach dostępności.

L.p. Nazwa budynku Adres budynku Akcja
1 Budynek dydaktyczny - Tyniecka 15/17 Tyniecka 15/17, 02-630 Warszawa Dodaj administratora dostępności
2 Budynek Dydaktyczny Ksawerów - Niepodległości 22 Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa Dodaj administratora dostępności
3 Obserwatorium Astronomiczne - Al. Ujazdowskie 4 Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa Dodaj administratora dostępności
4 Gmach Wydziału Matematyki - Banacha 2 Banacha 2, 02-097 Warszawa Dodaj administratora dostępności
5 Hala Sportowa z Basenem - Banacha 2A Banacha 2a, 02-097 Warszawa Dodaj administratora dostępności
6 Budynek CeNT I - Banacha 2C Banacha 2C, 02-097 Warszawa (Ochota) Dodaj administratora dostępności
7 Budynek dydaktyczny - Bednarska 2/4 Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa Dodaj administratora dostępności
8 Budynek Dydaktyczny A - Długa 44/50 Długa 44/50, 00-241 Warszawa (Śródmieście) Dodaj administratora dostępności
9 Budynek Dydaktyczny B - Długa 44/50 Długa 44/50, 00-241 Warszawa (Śródmieście) Dodaj administratora dostępności
10 Budynek Dydaktyczny C - Długa 44/50 Długa 44/50, 00-241 Warszawa (Śródmieście) Dodaj administratora dostępności
11 BUW - Dobra 56/66 Dobra 56/66, 00-312 Warszawa Dodaj administratora dostępności
12 Domek Ogrodnika - Dobra 68/70 Dobra 68/70, 00-927 Warszawa Dodaj administratora dostępności
13 Budynek Dydaktyczny - Dobra 72 Dobra 72, 00-312 Warszawa Dodaj administratora dostępności
14 Dawny Gmach Wydziału Fizyki - Hoża 69 Hoża 69, 00-681 Warszawa Dodaj administratora dostępności
15 Budynek Dydaktyczny - Karowa 18 Karowa 18, 00-324 Warszawa Dodaj administratora dostępności
16 Lokale w budynku Karowa 20 Karowa 20, 00-324 Warszawa Dodaj administratora dostępności
17 Budynek ECEG-Chęciny Korzecko 1C, 26-060 Chęciny Dodaj administratora dostępności
18 Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 1 Krakowskie Przedmieście 1, 00-927 Warszawa Dodaj administratora dostępności
19 Szpital Św. Rocha - Polonistyka Krakowskie Przedmieście 24, 00-927 Warszawa Dodaj administratora dostępności
20 Budynek Mały Belwederek Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Dodaj administratora dostępności
21 Budynek D. CIUW Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Dodaj administratora dostępności
22 Budynek Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Dodaj administratora dostępności
23 Budynek Porektorski Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Dodaj administratora dostępności
24 Budynek - Collegium Iuridicum I Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Dodaj administratora dostępności
25 Budynek Szkoły Głównej Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Dodaj administratora dostępności
26 Budynek Wydziału Polonistyki Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Dodaj administratora dostępności
27 Gmach Audytoryjny Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Dodaj administratora dostępności
28 Budynek Dyd-Admin. z Biblioteką IH Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (Śródmieście) Dodaj administratora dostępności
29 Stary BUW Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (Śródmieście) Dodaj administratora dostępności
30 Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3 Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa Dodaj administratora dostępności
31 Oficyna Pałacu Czetwertyńskich Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa Dodaj administratora dostępności
32 Pałac Czetwertyńskich Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa Dodaj administratora dostępności
33 Oficyna Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa Dodaj administratora dostępności
34 Pałac Tyszkiewiczów-Potockich Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa Dodaj administratora dostępności
35 Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4 Lipowa 4, 00-316 Warszawa Dodaj administratora dostępności
36 Studium WF - AWF Marymoncka 34, 01-868 Warszawa Dodaj administratora dostępności
37 Gmach Wydziału Biologii Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa Dodaj administratora dostępności
38 Budynek Dydaktyczny - Mokotowska 16/20 Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa Dodaj administratora dostępności
39 Wydział Geografii - Budynek drewniany - Muzeum Murzynowo 34, 09-414 Brudzeń Duży Dodaj administratora dostępności
40 Wydział Geografii - Budynek drewniany - Zaplecze dydaktyczne (1) - Murzynowo Murzynowo 34, 09-414 Brudzeń Duży Dodaj administratora dostępności
41 Pałac Zamojskich - Nowy Świat 67 Nowy Świat 67, 00-046 Warszawa Dodaj administratora dostępności
42 Pałac Zamojskich - Nowy Świat 69 Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa Dodaj administratora dostępności
43 Budynek Collegium Iuridicum III - Oboźna 6 Oboźna 6, 00-927 Warszawa Dodaj administratora dostępności
44 Lokale Oboźna 7 Oboźna 7, 00-332 Warszawa Dodaj administratora dostępności
45 Budynek Kupców - Oboźna 8 Oboźna 8, 00-332 Warszawa Dodaj administratora dostępności
46 Wydział Fizyki - Terenowe Obserwatorium Astronomiczne - Budynek A Ostrowik 21, 05-430 Celestynów Dodaj administratora dostępności
47 Wydział Fizyki - Terenowe Obserwatorium Astronomiczne - Budynek B Ostrowik 21, 05-430 Celestynów Dodaj administratora dostępności
48 Wydział Fizyki - Terenowe Obserwatorium Astronomiczne - Wieża Ostrowik 21, 05-430 Celestynów Dodaj administratora dostępności
49 Gmach Wydziału Chemii - Pasteura 1 Pasteura 1, 02-093 Warszawa Dodaj administratora dostępności
50 Wydział Fizyki budynek A - Pasteura 5 Pasteura 5, 02-093 Warszawa (Ochota) Dodaj administratora dostępności
51 Cyklotron U-200 - Pasteura 5A Pasteura 5a, 02-093 Warszawa Dodaj administratora dostępności
52 Budynek dydaktyczno-naukowy - Pasteura 7 Pasteura 7, 02-093 Warszawa Dodaj administratora dostępności
53 Lokale Dydaktyczne - Pawińskiego 5A - B i C Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa Dodaj administratora dostępności
54 Wydział Biologii - Stacja Terenowa w Pilchach - Budynek Główny Pilchy 5, Szczechy Wielkie Dodaj administratora dostępności
55 Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20 Podchorążych 20, 00-721 Warszawa Dodaj administratora dostępności
56 Business Centre Lokale - Prosta 69 Prosta 69, 00-838 Warszawa (Wola) Dodaj administratora dostępności
57 Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7 Stawki 5/7, 00-183 Warszawa Dodaj administratora dostępności
58 Wydział Zarządzania - Budynek A Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa Dodaj administratora dostępności
59 Wydział Zarządzania - Budynek B Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa Dodaj administratora dostępności
60 Wydział Zarządzania - Budynek C Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa Dodaj administratora dostępności
61 Szara Willa Wybrzeże Kościuszkowskie 47, 00-347 Warszawa Dodaj administratora dostępności
62 Budynek Dydaktyczny - Żurawia 4 Żurawia 4, 00-503 Warszawa Dodaj administratora dostępności
63 Budynek Radiochemii - Żwirki i Wigury 101 Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa Dodaj administratora dostępności
64 Budynek CENT III - CNBCH -Żwirki i Wigury 101 Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa (Ochota) Dodaj administratora dostępności
65 Pałac Kazimierzowski 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Dodaj administratora dostępności
66 Audytorium Maximum 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Dodaj administratora dostępności
67 Dom Studenta nr 6 UW ul. Radomska 11, 02-323 Warszawa Dodaj administratora dostępności
68 Dom Studenta nr 5 ul. Smyczkowa 5/7 02-678 Warszawa Dodaj administratora dostępności
69 Domu Studenta nr 3 ul. Kickiego 9 04-373 Warszawa Dodaj administratora dostępności
70 Domu Studenta nr 3 ul. Kickiego 12 04-397 Warszawa Dodaj administratora dostępności
71 Dom Studenta nr 2 ul. Żwirki i Wigury 95/97, 02-089 Warszawa Dodaj administratora dostępności
72 Dom Studenta Nr 4 ul. Zamenhofa 10A, 00-187 Warszawa Dodaj administratora dostępności
73 Wydział Fizyki budynek B - Pasteura 5 Pasteura 5, 02-093 Warszawa (Ochota) Dodaj administratora dostępności
74 Wydział Biologii - Białowieża - Stacja Terenowa Sportowa 19, 17-230 Białowieża Dodaj administratora dostępności
75 UW Sokrates ul. Smyczkowa 9, 02-678 Warszawa Dodaj administratora dostępności
76 Dom Studenta Nr 1 ul. Żwirki i Wigury 97/99, 02-089 Warszawa Dodaj administratora dostępności
77 Dom Pracownika Naukowego Smyczkowa 9/11, 02-678 Warszawa Dodaj administratora dostępności
78 Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku Szeligówka ul. Nędzy Kubińca 215, 34-511 Kościelisko Dodaj administratora dostępności
79 Teatr Hybrydy ul. Banacha 2b, 02-097 Warszawa Dodaj administratora dostępności
80 Budynek żłobka ul. Karowa 14/16 lok.11, 00-324 Warszawa Dodaj administratora dostępności
81 Centrum Technologii ICM UW ul. Kupiecka 32, 03-046 Warszawa Dodaj administratora dostępności
82 Budynek Hera ul. Belwederska 26/30, 00-594 Warszawa Dodaj administratora dostępności
83 ICM UW - Pawińskiego ul. Pawińskiego 5A bud D - 5 piętro Dodaj administratora dostępności
84 Stołówka UW ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Dodaj administratora dostępności
85 Ośrodek Kolonijno - Wczasowy Bajka ul. Słoneczna 10, 72-400 Łukęcin Dodaj administratora dostępności
86 Oficyna pod Wizytkami ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Dodaj administratora dostępności
87 Testowy Budynek 1 ul. Testowa 55/12 Dodaj administratora dostępności
88 Urwitałt 1, 11-730 Mikołajki Urwitałt 1, 11-730 Mikołajki Dodaj administratora dostępności
89 Studium WF - SKRA FIGHT CLUB 02-034 Warszawa (Ochota), ul. Wawelska 5 Dodaj administratora dostępności
90 Studium WF - Szkoła Podstawowa nr 65 Mścisławska 1 01 - 647 Warszawa (Żoliborz) Dodaj administratora dostępności
91 Studium WF - IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej Hoża 88, 00-682 Warszawa (Śródmieście) Dodaj administratora dostępności
92 Studium WF - Centrum Sportów Umysłowych Polinezyjska 10, 02-777 Warszawa (Ursynów) Dodaj administratora dostępności
93 Studium WF - PGE Stadion Narodowy al. Księcia Józefa Poniatowskiego, 03-901 Warszawa (Praga-Południe) Dodaj administratora dostępności
94 PAWILON WSCHODNI OGRODU BOTANICZNEGO Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa Dodaj administratora dostępności
95 SZKLARNIA "TREBHAUS" - OGRÓD BOTANICZNY Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa Dodaj administratora dostępności
96 SZKLARNIA EDUKACYJNA NISKA (MNOŻARKA) - OGRÓD BOTANICZNY Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa Dodaj administratora dostępności
97 NOWA PALMIARNIA - OGRÓD BOTANICZNY Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa Dodaj administratora dostępności
98 SZKLARNIA TROPIKALNA - OGRÓD BOTANICZNY Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa Dodaj administratora dostępności
99 SZKLARNIA SUBTROPIKALNA Z ANEKSEM (WYSOKA) - OGRÓD BOTANICZNY Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa Dodaj administratora dostępności
100 Kiosk - Krakowskie Przedmieście 26/28 Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Dodaj administratora dostępności
101 Budynek Proxima (d. stołówka) - Żwirki i Wigury 99A Żwirki i Wigury 99A, 02-089 Warszawa Dodaj administratora dostępności
102 Budynek typu Berlin - Banacha 2B Banacha 2b, 02-097 Warszawa Dodaj administratora dostępności
103 Budynek mieszkalno-techniczny Urwitałt 1, 11-730 Mikołajki Dodaj administratora dostępności
104 Budynek Seminaryjny Urwitałt 1, 11-730 Mikołajki Dodaj administratora dostępności
105 Budynek Expo Urwitałt 1, 11-730 Mikołajki Dodaj administratora dostępności
106 Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku „Wrzos" ul. Kiry 36, 34-511 Kościelisko Dodaj administratora dostępności
107 Klub Hybrydy - Złota 7/9 Złota 7/9, 00-019 Warszawa Dodaj administratora dostępności
108 Palladium - Złota 9 Złota 9, 00-019 Warszawa Dodaj administratora dostępności
109 Budynek archiwum UW - Smyczkowa 14 Smyczkowa 14, 02-678 Warszawa Dodaj administratora dostępności