Raport szczegółowy badania audytowego

 • Nazwa badanego serwisu: Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Adres serwisu: wls.uw.edu.pl
 • Nazwa jednostki: Wydział Lingwistyki Stosowanej

Uzyskana ocena: 5.42 / 10

Badanie przeprowadził zespół IT Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW

Pytania proszę kierować na adres e-mail: it.bon@uw.edu.pl, tel.: (22) 55 20 843

 • Data zakończenia badania: 2024-02-13
 • Audytorzy: Jacek Rymkiewicz, Sławomir Rzepecki, Rafał Gorgolik, Krzysztof Busłowicz,
 • Badanie zatwierdził: Jacek Rymkiewicz
 • Administrator Dostępności Cyfrowej UW: Jacek Rymkiewicz
  e-mail: dostepnosc.cyfrowa@uw.edu.pl, tel.: (22) 55 24 218

Poniżej zamieszczono informacje opisujące stan dostępności cyfrowej badanego serwisu na dzień zakończenia badania audytowego. Pominięto obszary, które nie miały zastosowania w badanym serwisie. Dla każdego obszaru wskazano ogólną ocenę (OK/WYŁĄCZENIE/PROBLEM/BŁAD). Kliknięcie w nazwę obszaru rozwinie szczegółowe informacje o tym obszarze: pytania audytowe, wykryte problemy oraz dodatkowe wskazówki pomocne w ich usunięcie. W wybranych sytuacjach informacje te zostały podzielone na wspólne dla całego serwisu oraz odnoszące się jedynie do wybranych podstron.

W sytuacji wątpliwości czy potrzeby dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z zespołem audytowym IT BON.

 • Czy każda podstrona w pasku tytułowym okna przeglądarki wyświetla unikatowy zgodny z prezentowaną na stronie treścią tytuł oraz nazwę serwisu?
 • Czy na każdej podstronie zachowana jest kolejność tych informacji tzn. Najpierw nazwa podstrony a następnie tytuł serwisu?
 • Czy po otwarciu kilku podstron w przeglądarce, przełączanie pomiędzy nimi jest zrozumiałe?
Ocena dla wszystkich podstron: OK

 • Czy zawarte na stronie wewnętrzne odsyłacze przenoszą fokus ScreenReadera do właściwego miejsca?
 • Czy ich nazwy są adekwatne do obszarów, do których one prowadzą?
Ocena dla wszystkich podstron: OK

 • Czy wszystkie linki posiadają tekstowy opis?
 • Czy w obrębie wyświetlonej strony ich opisy się nie powtarzają co może utrudnić ich identyfikację?
 • Ocena: Błąd
 • Uwagi wspólne dla całego serwisu:
  • Serwis posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
  • Serwis posiada odnośniki do pobrania dokumentów bez informacji o ich formacie.
  • Serwis posiada odnośniki, których treścią jest adres URL.

 • Czy na stronie występuje prawidłowy znacznik określający jej język?
 • Czy po przełączeniu języka strony screenreader przełącza także język syntezatora mowy?
Ocena dla wszystkich podstron: OK

 • Czy każda strona posiada nagłówek pierwszego poziomu?
 • Czy używane na stronach nagłówki zachowują swoją gradację?
 • Czy dobrze dzielą stronę na sekcje?
 • Czy w całym serwisie zachowana jest ich identyczna struktura?
 • Czy poruszając się przy ich pomocy możesz zorientować się w układzie strony?
 • Czy za ich pomocą jesteś w stanie dotrzeć do każdego obszaru strony?
 • Ocena: Błąd
 • Uwagi wspólne dla całego serwisu:
  • Strony serwisu posiadają błędy w definicji hierarchii nagłówków lub nie posiadają nagłówka H1.

 • Czy wszystkie elementy graficzne, które nie są elementami ozdobnymi posiadają alternatywne opisy?
 • Zwróć szczególną uwagę na graficzne elementy sterujące. Czy program odczytu ekranu odczytuje wszystkie ważne elementy graficzne i czy czegoś nie pomija?
 • Czy bardziej złożone elementy graficzne zostały wyposażone w dłuższy opis?
 • Czy ozdobne elementy graficzne są pomijane (posiadają pusty opis alternatywny)?
Ocena dla wszystkich podstron: OK

 • Czy pozostałe dynamiczne elementy strony takie jak zakładki i inne elementy rozwijane, są obsługiwane przy użyciu screenreadera?
 • Czy program odczytu ekranu sygnalizuje związane z nimi zdarzenia np. Wyświetlenie, lub ukrycie tekstu, albo przełączenie zakładki?
 • Czy przy użyciu screenreadera można się zorientować, która zakładka jest wybrana i jaki element jest zwinięty, albo rozwinięty?
 • Ocena: Błąd
 • Uwagi wspólne dla całego serwisu:
  • Elementy rozwijalne menu głównego nie są dostępne za pomocą klawiatury.

 • Czy wszystkie elementy, które można kliknąć są dostępne za pomocą klawiatury?
 • Czy screenreader wywołuje związane z nimi akcje i czy są one dobrze przez program odczytu ekranu sygnalizowane?
 • Ocena: Błąd
 • Uwagi wspólne dla całego serwisu:
  • Elementy menu głównego nie są dostępne z poziomu klawiatury.
  • W serwisie występują elementy klikalne niedostępne z poziomu klawiatury.

 • Czy treść strony została dobrze podzielona akapitami i czy przy użyciu screenreadera można się po nich poruszać?
 • Czy jakieś treści np. Daty, lub godziny nie są odczytywane w nieprawidłowy sposób, czy screenreader nie odczytuje kolejnych ich cyfr w osobnych liniach?
 • Czy dane, które nie są tabelaryczne nie zostały wyświetlone w postaci tabeli?
Ocena dla wszystkich podstron: OK

 • Czy na stronie są prawidłowo wstawione znaczniki landmarków?
 • Czy strona w ogóle posiada zdefiniowane elementy semantyczne definiujące obszary strony (znaczniki html5: obszar nagłówka/stopki/nawigacji/artykułu)
Ocena dla wszystkich podstron: OK

 • Czy wyświetlane na slajdach informacje graficzne mają odpowiedniki tekstowe?
 • Czy można wstrzymać i wznowić wyświetlanie się slajdów?
 • Czy można samodzielnie przy użyciu screenreadera wyświetlać po kolei slajdy?
 • Ocena: Problem
 • Uwagi wspólne dla całego serwisu:
  • Strona główna posiada pokaz slajdów, w którym przyciski sterowania posiadają komunikaty w języku angielskim.

 • Czy jakieś miejsca na stronie nie zostały ukryte przed dostępem dla screenreadera a jeżeli tak, to czy zostały stworzone alternatywne mechanizmy?
 • Ocena: Błąd
 • Uwagi wspólne dla całego serwisu:
  • Elementy rozwijalne menu głównego nie są dostępne za pomocą klawiatury.

 • Czy strona automatycznie się nie odświeża a jeżeli tak, to czy proces ten można wstrzymać?
 • Czy odświeżające się na stronie informacje są przez screenreader prawidłowo odczytywane?
Ocena dla wszystkich podstron: OK

 • Czy serwis wyświetla informację o braku znalezionych treści?
 • Czy wyniki wyszukiwania są poprzedzone znacznikiem nagłówka i czy szybko można do nich dotrzeć?
 • Czy łatwo można odczytać ile wyników zostało znalezionych?
 • Czy każdy kolejny wynik został poprzedzony znacznikiem html takim jak nagłówek, element listy, link, który z poziomu screenreadera umożliwia szybkie poruszanie się po ich liście?
 • Czy jeżeli wyniki są porcjowane to w łatwy sposób można dotrzeć do linków wyświetlających kolejne ich porcje?
Ocena dla wszystkich podstron: OK

 • Czy wszystkie zamieszczone na stronie materiały są dostępne dla programów odczytu ekranu?
 • Czy do zawartych na stronie filmów przygotowana została audiodeskrypcja, którą na życzenie można włączyć, albo tekstowy opis akcji?
 • Czy materiały w postaci plików, które można pobrać ze strony są dostępne dla czytników ekranu?
 • Ocena: Problem
 • Uwagi wspólne dla całego serwisu:
  • Serwis może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.

 • Czy serwisu posiada mapę strony lub inny spis treści wszystkich działów tematycznych?
 • Czy struktura treści strony jest zrozumiała?
 • Czy informacje na stronie zorganizowane są w sposób logiczny, intuicyjny, umożliwiający ich łatwe odnajdywanie?
 • Czy strona posiada kontakt do administratora strony?
 • Czy elementy o tej samej funkcjonalności są identyfikowalne w analogiczny sposób?
 • Ocena: Problem
 • Uwagi wspólne dla całego serwisu:
  • Serwis nie zawiera mapy stron.

 • Ocena: Błąd
 • Uwagi wspólne dla całego serwisu:
  • Serwis zawiera elementy aktywne niedostępne dla czytników ekranu

 • Czy spełnione są minimalne wymogi kontrastu dla elementów tekstowych oraz aktywnych elementów graficznych tj. Graficzne przyciski?
 • Czy dla dla zwykłych czcionek i istotnych informacji prezentowanych graficznie kontrast do tła wynosi przynajmniej 4,5:1 ?
 • Czy dla dużej czcionki (ponad 18 punktów lub 14 punktów czarnym kolorem) kontrast do tła wynosi przynajmniej 3:1?
 • Ocena: Problem
 • Uwagi wspólne dla całego serwisu:
  • Strona zawiera elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
  • Serwis może wymagać przełączenia w specjalny tryb kontrastowy dla spełnienia wymogów kontrastu.

 • Czy fokus klawiatury jest widoczny dla wszystkich aktywnych elementów serwisu?
Ocena dla wszystkich podstron: OK

 • Czy wszystkie elementy aktywne, wyzwalane wskazaniem kursora lub fokusem są prawidłowo obsługiwane z klawiatury (umożliwiają odrzucenie/zatwierdzenie/pominięcie)?
 • Czy strona nie posiada pułapek fokusa (obszaru, z którego nie jest możliwe wyjście jedynie za pomocą klawiatury)?
 • Czy wszystkie elementy interfejsu użytkownika są jednoznacznie identyfikowalne poprzez ich nazwy/etykiety ?
 • Ocena: Błąd
 • Uwagi wspólne dla całego serwisu:
  • Strona zawiera elementy klikalne, które nie są obsługiwane przy użyciu klawiatury.

 • Dostępność elementów rozwijalnych dla screenreaderów, oraz dla różnych sposobów dostępu (klawiatura, mysz)?
 • Treści ładowane dynamicznie (dostępność dla screenreaderów, informacja dla screenreaderów o zmianie treści)
 • Ocena: Błąd
 • Uwagi wspólne dla całego serwisu:
  • Menu zawiera elementy rozwijalne, które nie są obsługiwane przy użyciu klawiatury.

 • Możliwość zatrzymania lub ręcznej zmiany?
 • Dostępność informacji ( czy slajdy zawierają opis tekstowy )
Ocena dla wszystkich podstron: OK

 • (Możliwość skalowania czcionki, dynamiczne dopasowanie zawartości do wielkości ekranu)?
 • Czy strona umożliwia skalowanie czcionki?
 • Czy strona pozostaje czytelna po podwojeniu wielkości czcionki?
 • Czy tekst po przeskalowaniu prawidłowo zawija się do obszaru dostępnego okna?
 • Czy układ treści nie wymusza orientacji wyświetlania?
Ocena dla wszystkich podstron: OK

 • Czy odnośniki w treści są prawidłowo wyróżnione (dodatkową cechą poza kolorem)?
 • Czy ważne informacje, np. W formularzach, są właściwie wyróżnione (nie tylko kolorem)?
 • Czy elementy o tej samej funkcjonalności są identyfikowalne w analogiczny sposób?
 • Ocena: Problem
 • Uwagi wspólne dla całego serwisu:
  • Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem, które nie spełniają wymogów kontrastu.

 • Czy poruszając się za pomocą klawisza TAB kolejność poruszania się fokusa jest logiczna?
 • Ocena: Błąd
 • Uwagi wspólne dla całego serwisu:
  • Serwis pomija położenie fokusu dla niektórych elementów menu.

 • Czy nie występują błędy HTML (nie domknięte znaczniki, źle zagnieżdżone znaczniki)
Ocena dla wszystkich podstron: OK

 • Czy odstęp między wierszami wynosi co najmniej 1.5 krotność rozmiaru czcionki?
 • Czy odstęp pomiędzy akapitami wynosi co najmniej 2 krotność rozmiaru czcionki?
 • Czy odstęp pomiędzy literami wynosi co najmniej 0,12 krotność rozmiaru czcionki?
 • Czy odstęp między wyrazami wynosi co najmniej 0,16 - krotność rozmiaru czcionki
Ocena dla wszystkich podstron: OK

 • Czy stałe elementy strony występują w tym samym, względnym porządku na wszystkich podstronach.?
 • Np. Link skocz do treści zawsze na początku strony
Ocena dla wszystkich podstron: OK

 • Czy elementy mające taką sama funkcjonalność są tak samo identyfikowalne/opisane?
 • Czy podobne elementy o innej funkcjonalności mają inne, właściwe dla funkcjonalności opisy?
Ocena dla wszystkich podstron: OK

 • Czy wszystkie elementy interfejsu użytkownika są zrozumiałe/czytelne?
 • Czy graficzne przyciski posiadają odpowiedni label oraz title odpowiadający funkcji danego elementu?
 • Czy prezentacja komunikatów jest zrozumiała także przy użyciu technologii wspomagających (np. Graficzne oznaczenie zaznaczenia czy rejestracji posiada tekstowy odpowiednik)?
 • Ocena: Błąd
 • Uwagi wspólne dla całego serwisu:
  • Interfejs serwisu zawiera elementy niedostępne lub trudne w obsłudze.